Štefan Gjerkeš

Štefan Gjerkeš, direktor družbe

Veleprodaja in maloprodaja v PE Murska Sobota
Tel.: +386 31 649 869
E: sg@abprodukt.si